Open Bedrijvendag - 6 Oktober 2019

INSCHRIJVEN

Op 6-oktober-2019 neemt ScioTeq-TREALITY deel aan de Open Bedrijvendag 2019 (website) en stelt het zijn site in Kortrijk open voor bezoek aan de productievloer van 10u tot 17u. Het bezoek verloopt op eigen tempo en duurt gemiddeld tussen 1.5 uur en 2 uur. Inschrijving is verplicht en iedere bezoeker dient een individuele aanvraag in te dienen via het formulier hieronder, volledig en correct ingevuld uiterlijk op 3-oktober. Een aanvraag is voorwaardelijk en goedkeuring hangt af van bv. aantal bezoekers en screening; weigeringen worden ten laatste tegen 4-okt-2019 gemeld.

Omwille van veiligheidsredenen is het aantal bezoekers beperkt tot 75 per half uur. Gelieve je aan te melden binnen het gekozen tijdsslot.

SUBSCRIBE

On 6-Oct-2019 ScioTeq en TREALITY participate in the Open House Day 2019 (website) and opens its premisses in Kortrijk for a visit to its production floor from 10am till 5pm. The visit happens at your own pace and takes on average between 1.5 and 2 hours. Subscriptions are required and each visitor needs to submits an individual registration using the form underneath, completely and correctly complete the latest on 3-Oct-2019. The registration is conditional and approval depends e.g. on the amount of visitors and screening; cancelation will be communicated by 4-Oct-2019.

Because of safety and security the amount of visitors is limited to 75 per half hour. Please present yourself in the selected time slot.