Open Bedrijvendag - 02 Oktober 2022

INSCHRIJVEN

Op 2 oktober 2022 neemt ScioTeq deel aan de Open Bedrijvendag 2022 (website) en stelt het zijn site in Kortrijk open voor een bezoek aan de productievloer van 10u tot 17u. Het bezoek verloopt op eigen tempo en duurt gemiddeld tussen 1.5 uur en 2 uur. Inschrijving op voorhand is verplicht en dit voor iedere bezoeker individueel. Wil je dus bijvoorbeeld met 4 mensen komen, moet je dus 4 maal dit formulier invullen, één formulier per persoon. 
Inschrijven kan via het formulier hieronder. Gelieve dit volledig en correct in te vullen, vóór vrijdag 30 september 12u00. Een aanvraag is voorwaardelijk en goedkeuring hangt af van bv. aantal bezoekers en screening; weigeringen worden ten laatste op 30 september gemeld.

Omwille van veiligheidsredenen is het aantal bezoekers beperkt tot 75 per half uur. Gelieve je aan te melden binnen het gekozen tijdsslot.

SUBSCRIBE

On the 2nd of October 2022 ScioTeq participate in the Open House Day 2022 (website) and opens its premisses in Kortrijk for a visit to its production floor from 10am till 5pm. The visit happens at your own pace and takes on average between 1.5 and 2 hours. Subscriptions are required and each visitor needs to submits an individual registration using the form underneath, completely and correctly complete the latest on 30 September 2022 12h00. So for example, if you want to come with 4 persons, you need to fill in this form 4 times, one form per person.
The registration is conditional and approval depends e.g. on the amount of visitors and screening; cancellations will be communicated on 30 September 2022.

Because of safety and security the amount of visitors is limited to 75 per half hour. Please present yourself in the selected time slot.

Nationaliteit / Nationality
De gegevens van dit formulier zullen enkel gebruikt worden voor dit evenement alsook voor het screenen tov internationale lijsten met te weren personen zoals gepubliceerd door de NATO.

Data on this form will only be used for this event as well as for screening against international lists of people to be excluded as published by NATO.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.